Home

Poster schrijfwedstrijd klimaatverandering

Kan literatuur het klimaat redden?

Hittegolven, droogtes, bosbranden, stormen en overstromingen: de gevolgen van de wereldwijde klimaatverandering beginnen pijnlijk concreet en tastbaar te worden. Toch blijft de uitstoot van broeikasgassen verder stijgen. En dat terwijl wetenschappers ons in steeds minder omfloerste bewoordingen waarschuwen dat we afstevenen op een regelrechte en onomkeerbare klimaatcatastrofe tenzij we radicaal van koers veranderen. Gehoor krijgen die klimaatexperts niet of nauwelijks. Het beleid loopt ver achter de feiten aan. Er gaapt een kloof tussen het bewustzijn van de klimaatcrisis, intussen wijd verspreid, en de bereidheid daar ook naar te handelen.

Een deel van het probleem schuilt wellicht in het feit dat de klimaatverandering de menselijke verbeelding te boven lijkt te gaan. Ze vereist immers dat we op een planetaire en geologische in plaats van een louter menselijke schaal denken. Klimaatverandering is een vorm van traag geweld: niet spectaculair en explosief maar geleidelijk en nauwelijks waarneembaar. Traag geweld maakt slachtoffers in de verre toekomst of aan de andere kant van de wereld. Het is niet tot één bron te herleiden, en er zijn geen eenvoudige oplossingen voor. Hoe kunnen we de langzame ramp die klimaatverandering heet, verhalen en verbeelden? Valt dit complexe, veelzijdige en weerbarstige fenomeen op een dusdanige manier weer te geven dat het brede publiek en de beleidsmakers eindelijk worden wakkergeschud?

The climate crisis is also a crisis of culture, and thus of the imagination.
— Amitav Ghosh, The Great Derangement: Climate Change and the Unthinkable

Literatuur is ertoe in staat mensen te raken op een manier die de naakte feiten op zich niet vermogen. Als we willen bereiken dat mensen zich eindelijk echt beginnen te bekommeren om het klimaat, dan kunnen we dat potentieel dus misschien maar best ten volle benutten. Kan literatuur het klimaat redden? Wie zal het zeggen. Het valt in elk geval te proberen, niet?

Graag nodigen we jou uit om de uitdaging aan te gaan door een literaire respons te schrijven op de klimaatverandering. Het genre is vrij, en je mag ingaan op eender welk aspect van de problematiek, hoe reusachtig of minuscuul ook. Meer details vind je in het wedstrijdreglement.

Contact: prof. dr. Stef Craps, Mahlu Mertens, Lena Vercauteren en Pauline Verleyen (clifigent@gmail.com)

The importance of story-making and story-telling around climate change needs elevating alongside that of fact-finding.
— Mike Hulme, “Meet the Humanities”

Schrijfsessie

Wie dat wenst, kan bij wijze van voorbereiding deelnemen aan een creatieve schrijfsessie over klimaatverandering die de studentenvereniging Prometheus organiseert op dinsdag 17 december 2019 van 19 u. tot 21 u. in lokaal 100.017 van het hoofdgebouw van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte van de UGent (Blandijnberg 2). Deze sessie is tweetalig (Nederlands en Engels) en staat open voor zowel scholieren als studenten. Contact opnemen met Prometheus kan via Facebook of email.

Inspiratiesessie voor leerkrachten

Prof. dr. Stef Craps en Mahlu Mertens bieden een inspiratiesessie aan voor leerkrachten secundair onderwijs over de literaire verbeelding van de klimaatverandering als onderdeel van het educatief aanbod van de UGent. In die sessie zullen ze aan de hand van een aantal concrete voorbeelden uit de Nederlandstalige en Engelstalige literatuur bespreken hoe hedendaagse schrijvers omgaan met deze thematiek. De sessie vindt plaats in GO! atheneum Voskenslaan (Voskenslaan 60, 9000 Gent) op woensdag 29 januari 2020 van 13.30 u. tot 15.30 u.. Deelname is gratis, maar geïnteresseerden wordt verzocht zich vooraf aan te melden via stef.craps@ugent.be.